مقاله isi در حوزه مالیات

مقاله isi در حوزه مالیات

تبلیغات رایگان گریم داماد انواع ثبت شرکت رژیم غذایی انلاین دوربین عکاسی خبرهای حوزه صنعت پارکت

مقاله isi در حوزه مالیات

مقالات مالیاتی، امروزه قلمروی جدا و مستقل را در مجلات ISI به خود اختصاص داده اند. قبلا این حوزه زیر مجموعه بخش اقتصادی بود ولی مجلات تخصصی مالیاتی زیادی به اکسپت و چاپ مقاله در این حوزه می پردازند.

برای نگارش مقاله isi در حوزه مالیات که زیر مجموعه ای از مقاله isi رشته علوم بانکی و حسابداری است باید اول موضوعات مناسب مقاله isi را انتخاب نماییدتا بتوانید مقاله isi ای مناسب و با درجه علمی بالایی بنویسید. که در ادامه برخی از حوزه های تحقیقاتی در حوزه مالیاتی را مشخص کرده ایم که می توانید برای انتخاب موضوع مقاله isi از این موارد انتخاب نمایید.


برخی حوزه های تحقیقاتی در حوزه مالیاتی جهت تدوین مقاله ISI عبارتست از :
عوامل موثر بر وصول مالیات
نرخ موثر مالياتي
شكاف مالياتي
درآمدهای مالیاتی
سیاست های مالی (مالیات مستقیم و مخارج دولت